Foto av Anna-Lisa Linden

Anna-Lisa Linden

Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

Hållbar utveckling, klimat- och miljöpåverkan från beslut, konsumtion och beteenden har varit dominerande perspektiv i min forskning under många år:

- Inom urban sociologi har forskningen haft fokus på olika typer av problem och utveckling när det gäller bostäder och boende; segregation; planering och service inom såväl lokala områden och regioner som nationell nivå.

- Transporter, färdmedel och resor; apparater och energianvändning i hushåll; livsmedelskonsumtion; samt avfall och avfallshantering i hushåll, kommuner och riket är exempel på forskningsområden som relaterats till klimat/miljöpåverkan i kort- och långsiktiga tidsperspektiv.

- Betydelsen av att vända sig till väl avgränsade målgrupper med relevanta politiska styrmedel är en svår fråga när det gäller att informera och påverka människor om betydelsen av att aktivt ta hänsyn till miljö/klimatpåverkan av sitt vardagliga beteende. Flera forskningsprojekt har fokus på att analysera och utvärdera processer och effekter av politiska styrmedel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna-Lisa Linden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler