Foto av Anna Litsmark

Anna Litsmark

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i miljöpsykologi sedan februari 2021. Jag har en bakgrund som trädgårdsmästare med inriktning mot hälsa och design med en kandidatexamen i biologi och en masterexamen i landskapsarkitektur. Under de senaste åren har jag arbetat som forskningsassistent och universitetsadjunkt inom miljöpsykologi på SLU, Alnarp och varit involverad i undervisning samt forskning med fokus på att utveckla hållbara lekmiljöer för barn.

Mitt doktorandprojekt fokuserar på ett barnperspektiv på belysning längs gång- och cykelvägar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Litsmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren