Foto av Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Personlig profil

Forskning

 • Växelverkan mellan olika rättsområden så som migrationsrätt och socialrätt (forskningsprojektet ARPIS)
 • Samhällsengagerad forskning i bemärkelsen gemensam gränsöverskridande kunskapsproduktion
 • Rättsosäkerhet, gräsrotsbyråkrati och limbo (om praktiska verkställighetshinder)
 • Barns rättigheter i ett sammanhang av irreguljär migration

Pågående forskning

Min forskning handlar om rättslig reglering inom migration och på det sociala området, och skärningspunkter samt växelverkan mellan olika rättsområden. Metodologiskt har jag under senare år intresserat mig för rättskartografi. Jag utforskar också, och är aktiv i, lokala initiativ för mänskliga rättigheter och asylrätt. Jag var en av initiativtagarna till Asylkommissionen, ett gränsöverskridande samarbete som granskar förskjutningar på det asylrättsliga området i Sverige under senare år. Jag har lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder. Hösten 2017 presenterade jag lagförslag som ska förhindra att människor försätts i limbo.

Tillsammans med Torun Elsrud och Sabine Gruber är jag redaktör för Asylkommissionens antologi Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? En antologi om mottagande av människor på flykt (pdf, ny flik).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle
 • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Fria nyckelord

 • LSSMC: Experimental Methods
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren