Foto av Anna Lybeck

Anna Lybeck

Knuten till universitetet

Personlig profil

Yrkesarbete

MD specialised in Anaesthetics and Intensive Care, Skåne University Hospital

Forskning

Postdoc at Faculty of Medicine, Lund University. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Lybeck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren