Personlig profil

Forskning

 

I completed my PhD in social work in 1997 with a thesis on the international Fountain House movement. The thesis laid the foundation for my research interests in social movements, transnational diffusion of ideas, and the role and function of civil society in welfare states. More recently, my research has focused on the Europeanization of Swedish civil society, the elitization of civil society, and transnational conservative movements fighting sexual and reproductive rights.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Meeuwisse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren