Foto av Anna Nilsson

Anna Nilsson

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anna Nilsson är biträdande lektor vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning behandlar frågor om likabehandling och självbestämmande inom den psykiatriska vården, rätt till beslutsstöd vid deltagande i forskningsstudier, proportionalitetsargumentation och frågor rörande skönsbedömningar inom den internationella rätten. I sin doktorsavhandling undersöker hon om, och i så fall under vilka omständigheter, psykiatrisk tvångsvård är förenligt med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). En av hennes slutsatser är att vi bör avskaffa möjligheten att tvångsvårda personer med psykosociala funktionsnedsättningar i syfte att förhindra framtida våldsbrottslighet då denna typ av tvångsvård strider mot diskrimineringsförbudet i CRPD. 

Innan Anna började inom akademin arbetade hon under flera år som jurist på Diskrimineringsombudsmannen och som rådgivare hos Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Undervisning

Anna är kursansvarig för International Human Rights Law II (JAMR41) på masterprogrammet i mänskliga rättigheter, och undervisar i nationell och internationell rätt inom rättsområdet området mänskliga rättigheter, framförallt i frågor som rör jämlikhet och icke-diskriminering. Hon har också undervisat i multidisciplinära sammanhang, såsom på kandidatprogrammet i genusvetenskap vid genusvetenskapliga institutionen i Lund, och på kandidatprogrammet för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen i Lund. 

Samverkan

Jag samarbetar med Raoul Wallenberginstitutet för att stödja utvecklingen av kapaciteten med akademiska institutioner och oberoende institutioner för mänskliga rättigheter runt om i världen. Jag har undervisat representanter från offentlig sektor, frivillighetsorganisationer och akademiker från framförallt Vitryssland, Turkiet, och Kambodja .

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren