Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anna Oudin är forskargruppschef och epidemiolog. Hennes forskning handlar främst om att undersöka hälsoeffekter av luftföroreningar, temperatur, buller och gröna miljöer, samt hur olika förändringar och åtgärder skulle kunna påverka hälsan.

Till exempel studerar hon om stress och luftföroreningar tillsammans påverkar barns hälsa, hur luftföroreningar påverkar barns psykiska hälsa, och kognitiva effekter av luftföroreningar, buller och gröna miljöer hos äldre.

Annas forskning finansieras bland annat av Formas, VR, Naturvårdsverket, Region Skåne samt EU Horizon 2020.

Asthma, stress and air pollution: http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/tva-unga-umeaforskare-far-idestod.cid185546
Betula-studien: http://www.betula.su.se
Rhinessa: https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/forsking/rhinessa/rhinessa-svenska
ARIEL: https://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/ARIEL-Air-Pollution-Research-in-Local-Environmental-Planning/

Om Annas forskning i media, exempel:

https://www.forskning.se/2022/09/07/miljozoner-stader-kunna-radda-liv/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vedeldning-lika-farligt-som-avgaser-kan-leda-till-demens


https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/air-pollution-linked-to-increased-mental-illness-in-children
http://www.takepart.com/article/2016/06/09/car-exhaust-affecting-children-mental-health


http://www.huffingtonpost.com/entry/air-pollution-mental-health-children_us_575eea1fe4b071ec19ee9253?from=timeline&isappinstalled=1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Oudin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren