Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Miljövetenskap
 • Jordbruksvetenskap

Nyckelord

 • pollinering
 • landskaps ekologi
 • bevarandebiologi
 • biodiversitet i staden
 • ekosystemtjänster
 • citizen science
 • relation människa och natur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren