Foto av Anna Smålander

Anna Smålander

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I min forskning undersöker jag språket i patientjournaler. Jag studerar vad som karaktäriserar patientjournalen som genre, både språkligt och kontextuellt. Fokus ligger på att se hur olika språkliga drag indikerar en tilltänkt läsare och om den tilltänkta läsaren har förändrats i och med att patientjournalen blev tillgänglig online i Sverige 2017.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Fria nyckelord

  • Textanalys
  • Fackspråk
  • Patientjournal
  • Journalanteckningar
  • Genre