Foto av Anna Sonander

Anna Sonander

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Mina forskningsintressen handlar om hur professionella aktörer i sitt arbete med barn påverkas och förhåller sig till olika faktorer såsom lagstiftning, organisationskultur, resurser osv. Vidare är jag intresserad av vilken betydelse de professionella aktörernas arbete och de olika beslut som fattas får för en konkretisering av barns rättigheter i praktiken, det vill säga hur användandet (implementeringen) av barns rättigheter sker i praktiken samt om och hur ett rättighetsperspektiv formas och kommuniceras inom olika organisationer.

 

Pågående forskning

  • Jag är en av samordnarna i Child Rights Institute (Cri) på samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Cri är ett fakultetsövergripande nätverk med ca 50 medelmmar från 6 olika fakulteter samt universitet i Sverige och Norden.

 

  • Tillsammans med Lina Ponnert fortsätter jag hösten 2023 forska om barnkonventionen i skolan och har fått medel från stiftelsen Justa Gardi för detta. Projektet har arbetsnamnet: "Barns bästa och barnets bästa - möjligheter och utmaningar ur ett personalperspektiv". Denna studie bygger på den tidigare studien som vi genomfört inom samma ämne, men kommer att fokusera på undervisande personals erfarenheter (den tidigare fokuserade på rektorerna).

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Sonander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler