Foto av Anna Sonander

Anna Sonander

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen handlar om hur professionella aktörer i sitt arbete med barn påverkas och förhåller sig till olika faktorer såsom lagstiftning, organisationskultur, resurser osv. Vidare är jag intresserad av vilken betydelse de professionella aktörernas arbete och de olika beslut som fattas får för en konkretisering av barns rättigheter i praktiken, det vill säga hur användandet (implementeringen) av barns rättigheter sker i praktiken samt om och hur ett rättighetsperspektiv formas och kommuniceras inom olika organisationer.

Jag är en av samordnarna i Child Rights Institute (Cri) på samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Cri är ett fakultetsövergripande nätverk med ca 50 medelmmar från 6 olika fakulteter samt universitet i Sverige och Norden.

Tillsammans med Lina Ponnert fortsätter jag hösten 2023 forska om barnkonventionen i skolan och har fått medel från stiftelsen Justa Gardi för detta. Projektet har arbetsnamnet: "Barns bästa och barnets bästa - möjligheter och utmaningar ur ett personalperspektiv". Denna studie bygger på den tidigare studien som vi genomfört inom samma ämne, men kommer att fokusera på undervisande personals erfarenheter (den tidigare fokuserade på rektorerna).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Sonander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren