Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I'm a PhD student at the Department of Service Management and Service Studies. I'm mostly interested in shopping and consumption research, as well as in topics related to digitalization in retailing. At the moment, I'm focusing on social media and how it has changed shopping practice, but my research interest also centers on shopping space and retail sites.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Spitzkat är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler