Foto av Anna Tegunimataka

Anna Tegunimataka

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör sig inom området ekonomisk demografi, framförallt migration. Jag är intresserad av individuella effekter av naturalisering (byte av medborgarskap) för invandrare.  Jag har också studerat inkomsteffekter samt mer långsiktiga effekter av blandäktenskap. Andra forskningsområden handlar om undervisning för invandrare och då har jag främst fokuserat på betydelsen av modersmålsundervisning, samt inom området familjedemografi då jag studerar effekterna av styvfamiljer för barn.

Undervisning

Jag undervisar på ekonomisk historiska institutionen huvudsakligen på mastersprogrammet i ekonomisk demografi, men j även på kandidatnivå och inom andra ämnesområden.  Jag är också både handledare och examinator på uppsatskursen. Jag har tidigare undervisat på socialhögskolan i metod och forskningsdesign (socionomprogrammet, termin sex). 

Samverkan

Jag har varit med i att skriva en rapport via delegationen for migrationsstudier(DELMI) som presenterades för den svenska regeringen och via svensk media. Resultat från min avhandling presenterades även för det danska arbetsmarknadsministeriet och för Köpenhamns kommun.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia
 • Övrig annan samhällsvetenskap
 • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Tegunimataka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren