Foto av Anna Tegunimataka

Anna Tegunimataka

Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör sig inom området ekonomisk demografi, framförallt migration. Jag är intresserad av individuella effekter av naturalisering (byte av medborgarskap) för invandrare.  Jag har också studerat inkomsteffekter samt mer långsiktiga effekter av blandäktenskap. Ett annat av mina forskningsområden handlar om undervisning för invandrare och då har jag främst fokuserat på betydelsen av modersmålsundervisning.

Min planerade forskning är inom området familjedemografi då jag har för avsikt att studera konsekvenserna av skilsmässor för barn och vuxna.

Undervisning

Jag undervisar på ekonomisk historiska institutionen samt på socialhögskolan. Inom ekonomisk historia undervisar jag huvudsakligen på mastersprogrammet i ekonomisk demografi, men jag har tidigare undervisat även på kandidatnivå och inom andra ämnesområden.  På socialhögskolan undervisar jag metod och forskningsdesign (socionomprogrammet, termin sex). Jag är också både handledare och examinator på uppsatskursen.

Samverkan

Jag har varit med i att skriva en rapport via delegationen for migrationsstudier(DELMI) som presenterades för den svenska regeringen och via svensk media. Resultat från min avhandling presenterades även för det danska arbetsmarknadsministeriet och för Köpenhamns kommun.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Tegunimataka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren