Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning berör olika typer av bioarkeologiska parametrar, så som paleopatologi, kroppslängd och paleodemografi. Jag har också ett forskningsintresse i funktionsnedsättningens och omvårdnadens bioarkeologi. Kronologiskt och geografiskt har jag främst kommit att arbeta med neolitikum och bronsålder i sydskaninavisk kontext, men delar av mitt arbete har även kommit att beröra senare perioder och ett utvidgat geografiskt område, fr a mellaneuropa och Grekland. För tillfället arbetar jag främst med förståelsen av frekvenser och mönster av våld och krigföring i nord- och mellaneuropeisk snörkeramisk kultur.

Undervisning

Jag har undervisat aktivt sedan 2012, både i historisk osteologi och arkeologi. Jag har undervisningserfarenhet från både grundnivå och avancerad nivå och har även erfarenhet av kursansvar från ett flertal olika kurser på grundnivå, både i historisk osteologi och arkeologi. Jag har också erfarenhet av kursutveckling och planering av kurs på avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fria nyckelord

  • historisk osteologi
  • neolitikum
  • bronsålder
  • bioarkeologi
  • arkeologi
  • paleopatologi
  • paleodemografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Tornberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren