Foto av Anna Tranberg Lindqvist

Anna Tranberg Lindqvist

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskningsområde:

Oral mikrobiologisk flora hos sjukhusbundna patienter.

Användning av probiotika för att reducera sekundära infektioner.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Tranberg Lindqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren