Anna W Gustafsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

Jag intresserar mig för såväl samtal som texter i vården. 2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården. 2015–2018 deltog jag i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård, MEPAC. Under 2021 deltog jag i en Advanced Study Group på Pufendorfinstitutet om Litteraturläsning och hälsa, och 2022 deltar jag i gruppen Empati och medkänsla. Sedan 2022 är jag även medarbetare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Tillsammans med David Håkansson har jag genomfört projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov, som resulterade i boken Ord på prov (2017). 

Jag har också fortsatt det spår i min forskning som handlar om politisk diskurs, och sedan några år tillbaka arbetar jag i ett tväreuropeiskt projekt med att beskriva högerpopulistiska supportrars diskurs. 2023 gav projektet ut boken Voices of supporters – Populist parties, social media and the 2019 European elections och vi arbetar nu vidare med affektens betydelse för supportrarnas interaktioner i sociala medier. 

Undervisning

Jag undervisar oftast i text- och diskursanalyskurser, på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom undervisar jag i interkulturell kommunikation på Språkkonsultprogrammet. Förutom detta handleder jag uppsatser på grund- och avancerad nivå. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Språk och litteratur
 • Språkstudier

Fria nyckelord

 • Diskursanalys
 • Ordförståelse
 • Sociolingvistik
 • Textanalys
 • Interkulturell kommunikation
 • medicinsk humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna W Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren