Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör sig runt mekanismerna bakom insulin- och glukagonfrisättning. Insulin frisätts från beta celler och glukagon från alpha celler, bägge celltyperna återfinns i den Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Insulin och glukagon kontrollerar tillsammans glukoshalten i blodet. Den som har diabetes kan inte kontrollera sin blodglukoshalt ordentligt. Detta beror i stor del på att både insulin- och glukagonfrisättningen är defekt. Jag har fokuserat mitt arbete på utvalda jonkanaler och exocytotiska protein som är viktiga för att frisättningen av dessa hormon ska fungera. Jag är intresserad av vilken specifik roll mina favoritprotein spelar för insulin respektive glukagonfrisättning. Jag vill också veta hur proteinerna regleras. Det senare har lett mig till att undersöka hur microRNA, en typ av reglerRNA, kontrollerar hormonfrisättning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Wendt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren