Foto av Anna Zemskova

Anna Zemskova

Postdoktor

Personlig profil

Forskning

Anna Zemskova är postdoktor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, där hon forskar inom EU konstitutionell rätt. Hennes nuvarande projekt handlar om att identifiera de mest lämpliga rättsliga nödåtgärder, som antogs som svar på COVID-19-pandemin i de nordiska länderna, för att avgöra vilka åtgärder som kan vidtas i andra krissituationer i framtiden. Annas doktorsavhandling handlade om att undersöka efterlevnaden av rättsstatsprincipen i ekonomiska nödsituationer i EU.

Anna har fått Elsa Eschelssons stipendium. Hon fick också forskningsmedel ur Rune och Lena Lavins stiftelse för rättsvetenskaplig forskning vid Juridiska fakulteten vid LU två gånger, i 2022 och 2023. Anna fick ett doktorsavhandlingspris från Vetenskapssocieteten i Lund 2023.

Undervisning

Anna har gått igenom en högskolepedagogisk utbildning, nämligen, kurserna Lärarrollen i högre utbildning, Kursansvar i högre utbildning och Forskarhandledning vid Avdelningen för högpedagogisk utveckling vid Lunds universitet. Nu deltar Anna i pedagogiska kurser om Open Network Learning, som ges av  Karlstads universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Careum Foundation (Switzerland), and Arcada University of Applied Sciences (Finland), och om Higher Education Didactics for Sustainability, som ges av Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Mälardalens universitet, LU och Høgskolen i Innlandet.
 
Hon har undervisat på flera kurser på olika nivåer av juristprogrammet. Anna har undervisat på T1 i Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt (med fokus på EU-rätt), på T6 i Rättsvetenskaplig uppsats och på fördjupningskursen Enforcement of EU Law. Hon har också undervisat på European Business Law Master's Programme, nämligen i kurserna Business Negotiations, EU Constitutional Law, Argumentation and Methodology, Internal Market, Maritime and Transportation Law and EU Law Moot Court (part I and part II).

Samverkan

Anna är en del av EU-rättsforskningsmiljön och är en aktiv medlem EU Law Discussion Group seminarier, som sponsras av Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.
 
Dessutom medverkar hon som en av organisatörer för workshopserien 'CONNOR 2030 - Konstitutionalism i Norden'.
 
Anna är en inbjuden medlem av EU Law Live's Analysts Network sedan år 2022.
 
Anna är en av domarna i den regionala finalen av European Law Moot Court 2022/2023, som ska hållas i Lund. 

Forskningsgenomslag

Anna har redogjort för sin forskning i populärvetenskapliga sammangang vid olika tillfällen. I oktober 2020 deltog Anna i Framtidsveckan vid Lunds universitet, där hon höll en föreläsning om påverkan av Covid-19-utbrottet på EU rätten. Denna föreläsning publicerades senare på UR Play.

I maj 2021 deltog Anna i paneldebatten om EU, Lund och mänsliga rättigheter, som organiserades av Centrum för europaforskning och Lunds kommun.

I januari 2022 ledde Anna discussionen om hur man kan skydda demokratin och förstärka rättsstatsprincipen i EU i ett poddavsnitt Från Lund till Bryssel, som drivs av Centrum för europaforskning vid Lunds universitet. I mars 2022 publicerade Anna en populärvetenskaplig analys i Europakommentaren, en platform som också drivs av Centrum för europaforskning vid Lunds universitet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Zemskova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler