Foto av Anna Zemskova

Anna Zemskova

Postdoktor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anna Zemskova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences