Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Annabell Merkel är en forskarstudent på Institutionen för tjänstevetenskap. Läs mer om forskningen på hennes engelskspråkiga profil.

Yrkesarbete

I have previous professional experience working in the service industry in Germany and Sweden. I used to work as a Recruiter and Consultant Manager for IT and engineering positions, as well as a Data Solutions Specialist for a labelling and packaging material company.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annabell Merkel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren