Foto av Annamaria Westregård

Annamaria Westregård

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsfält är integritetsfrågor i arbetslivet, drogtester och rehabilitering, crowd workers, GIG-ekonomi, egenanställda.

Jag bedriver forskning om s.k. crowdworkers i den nya digitaliserade ekonomin. Jag forskar om hur arbetsmarknadens parter hanterar den nya situationen då arbetsvillkor och löner bestäms med hjälp av algoritmer helt utanför den traditionella förhandlingsstrukturen i den digitaliserade ekonomin.

Jag har också drivit ett projekt om rehabilitering och anställningsskydd. Projektet innefattar en analys av de nya sjukpenningsreglerna. Detta projekt är finansierat av Försäkringskassan.

Ett annat projekt jag drivit i anslutning till detta projekt var ett 1-årigt projekt som handlade om rehabilitering och integritetsfrågor. Detta projekt finansierades av IFAU.

För några år sedan deltog jag i ett projekt tillsamman med forskare från Karolinska Institutet och utvärderade Försvarsmaktens stora drogtestningsprogram. Detta projekt drevs i anslutning till mitt avhandlingsarbete om Integritetsfrågor i arbetslivet vilket bl.a. omfattade drogtester. Detta projekt var delvis finansierat av HSFR.

Undervisning

Jag bedriver undervisning i arbetsrätt dels på grundnivå och dels inom master programmet i personal och arbetslivsfrågor.

Samverkan

Styrelseledamot i Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige seda 2007

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik