Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserer på at bruge fossile pollen data til at rekonstruere fortidens landskabs- og vegetationssammensætning kvantitativt, ved at anvende modeller for pollenspredning og den relative pollenproduktivitet for forskellige plantearter.

Kvantitative landskabsrekonstruktioner er relevante for naturbevarelse og -forvaltning, hvor de er nødvendige for at forstå langevarige økologiske processer samt effekterne af den historiske og forhistoriske menneskelige påvirkning, som ligger bag den nuværende biodiversitet. Desuden er kvantitative rekonstruktioner vigtige for klimaforskning, idet arealdækket, både nu og i fortiden, spiller en rolle for klimaet gennem effekter på kulstofkredsløbet og reflektionen af solens stråler (albedo), med videre.

Mine metoder inkluderer pollenanalyse, indsamling af søsedimenter, pollen/vegetations modelering og statistiske analyser, samt analyser af vegetationssammensætning, både i felten og ved hjælp af GIS.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Multidisciplinär geovetenskap
  • Geologi
  • Naturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anne Birgitte Nielsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren