Foto av Anne Ekdahl

Anne Ekdahl

Universitetslektor, överläkare, specialistläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Disputerade 5 oktober 2012 med avhandlingen: “Frail elderly patients in hospital – the challenge of participation in medical decision making.” Handledare var docent Maria Friedrichson samt professor Lars Andersson vid Linköpings Universitet. Fokus var den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut under en sjukhusvistelse. Avhandlingen riktar skarp kritik mot vårt sjukvårdssystem som inte är anpassat sköra äldre trots att de är en så vanlig patientgrupp. Tre av de ingående arbeten var kvalitativa och ett arbete var en enkätundersökning.

Nuvarande forskning är riktad mot utvärdering av effekterna ett geriatrisk strukturerad helhetsomhändertagande (CGA = Comprehensive Geriatric Assessment) inom öppen vård. En RCT (Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial (Age-FIT)) genomfördes 2011-2013 och utvärderingen är nu avslutat med positive resultat för den äldre i form av större trygghet med vården, färre dagar på sjukhus och bättre överlevnad vilket framgår av publikationslistan med huvudpublikationerna: ”Costs and Effects of an Ambulatory Geriatric Unit (the AGe-FIT Study): A Randomized Controlled Trial” och ” Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months” publicerade 2015 och 2016.

En ny RCT med något liknade upplägg (”Geriatric OutPatient Care compared to usual Care (GerOPCa)) har påbörjats hösten 2016. Patientpopulationen är sjukhusens äldre mångbesökare och inklusionen beräknas pågå under resten av 2017 med uppföljning under 2018 och 2019. Även här kommer vi utvärdera vård på sjukhus, mortalitet och hälsoekonomiska parametrar.

Forskning

Mina främsta utbildningsinsatser bygger på en bred geriatrisk klinisk kompetens, på senare år med fokus på Comprehensive Geriatric Assessment och ålderskörhet, vilket även är mina aktuella forskningsprofil.

Såsom tidigare ansvarig för uppbyggnad och drift av två minnesmottagningar har mycket av mina utbildningsinsater varit riktad på att öka kunskapen om demenssjukdomar och deras konsekvenser för patienter, anhöriga och primärvård. I mitt aktuella uppdrag som prioriteringsordförande för uppdateringen av Nationella Riktlinjer demens ingår att delta i seminarier och workshops för att sprida ny kunskap inom området.

Jag är en ofta inbjuden talare för primärvårdsläkare, distriktssköterskor och pensionärer i ovannämnda ämnen.

Den aktuella pedagogiska verksamheten för läkarstudenter är som kursortsansvarig för KM1 i Helsingborg. 

Jag är huvudhandledare för:

Doktorand Amelie Mazya Lind som antogs till forskarutbildning vid NVS, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, från och med 2015-02-19 med projektet:  "Frailty in old people with multimorbidity- Finding those in greatest need of geriatric care". Bihandledare professor Lars Olof Wahlund och docent Anne-Marie Boström, båda KI.

och 

Doktorand karol Biegus som antogs till forksarutbildning vid Lunds Universitet från och med 2018-04-01 med projektnamnet: 

Practical implementation of evidence-based proactive healthcare interventions in the multimorbid elderlyy

Bihandledare dr med Jakob Fornager Lundager

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik

Nyckelord

  • Comprehansive Geriatric Assessment, Skörhet, randomiserade studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anne Ekdahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren