Foto av Anne Ladefoged

Anne Ladefoged

Doctoral student, Doktorand

Personlig profil

Forskning

Between Manuscripts and Prints - Physical expression of handwritten and printed law texts c. 1450-1650.

Ph.D.-projektet er et studie af udviklinger i det fysiske udtryk i håndskrevne og trykte udgaver af middelalderlige landskabslove fra Skåne og Sjælland mellem 1450-1650. I denne periode udvikles en ny metode til at producere tekst ved trykpressen, sideløbende med en fortsat produktion af håndskrifter, hvilket leder til en sameksistens af to typer af medier (tryk og håndskrift). Fokus er hvordan det fysiske udtryk af hver type relaterer sig til hinanden og gensidigt udveksles. Studiet udføres ved en analyse af, hvad der sker med det visuelle udtryk i en forlæg/afskrift-relation, når dette inkluderer et skift i medie, og hvordan håndskreven og trykt tekst sameksisterer i eksemplarer, der udgøres af begge dele (composites & interleaved prints).  

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Historia och arkeologi
  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anne Ladefoged är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler