Personlig profil

Forskning

Statsvetenskap

Huvudsakliga forskningsområden

  • Epistemiska strider
  • Agonistisk teori
  • Förkroppsligade oliktänkande och epistemiska störningar
  • Feministisk etnografi

Pågående forskning

För min doktorsexamen forskar jag om feministiska förhållningssätt för att utmana olika kunskapssystem i människors vardag. Min forskning fokuserar på interaktionen mellan agonistiska och antagonistiska dimensioner i epistemiska kamper och förkroppsligade former av protest i olika sammanhang. Jag ramar in agonistisk-antagonistiska samspel som en performativ och epistemiskt störande politik som utgör ett språk av oliktänkande och störningar som skapar politiska utrymmen för framväxten av nya subjektiviteter. Min forskning är en del av projektet "Pushing the boundaries of peace research - reconceptualizing and measuring agonistic peace" (PUSHPEACE), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2019–2023.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anne Lene Stein är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler