Foto av Anneli Edvardsson

Anneli Edvardsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Undersöka möjligheten att minska neurokognitiva biverkningar från protonstrålbehandling för överlevare av hjärntumör i barndomen

Undersöka dosimetriska effekter av andningsrörelser i strålterapi

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Naturvetenskap

Fria nyckelord

  • Strålningsfysik
  • Strålbehandling
  • Rörelsehantering
  • Protonbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anneli Edvardsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren