Foto av Anneli Löfgren

Anneli Löfgren

Forskningsadm chef

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är biträdande föreståndare för NanoLund – center för nanovetenskap och nanoteknologi. Inom ledningen för NanoLund har jag särskilt ansvar för ekonomi, stödfunktioner och Lund Nano Lab.  Lund Nano Lab är en del av Myfab - nationell forskningsinfrastrukturen för tillverkning av mikro och nanokomponenter. Jag är projektledare för Nanolab Science Village. Jag är också ställföreträdande avdelningsföreståndare för fasta tillståndets fysik.

Jag har en forskningsbakgrund i nanofysik med inriktning mot elektrontransport i nanostrukturer.

Du hittar mer information om NanoLund på hemsidan: nano.lu.se.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Den kondenserade materiens fysik

Fria nyckelord

  • nanoteknik
  • nano

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anneli Löfgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren