Foto av Annette Cerne

Annette Cerne

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar i huvudsak om relationen mellan företag och samhälle som den uttrycks i form av moral och etik, ansvar och hållbarhet. Jag är speciellt intresserad av språkets och kommunikationens roll som praktik på och i relation till marknader, speciellt globala och internationella marknader samt utvecklingsmarknader.

Undervisning

Jag undervisar om Företagens Globala Ansvar, Global Strategisk Marknadsföring, Strategisk Marknadsföring och Kvalitativa Metoder. Jag handleder också examensarbeten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annette Cerne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler