Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag analyserar biomarkörer för miljöföroreningar i mänskliga prover, med hjälp av masspektrometri. Vi mäter metaboliter från flera föroreningar (inomhus och utomhus), från ftalater till bekämpningsmedel. Vi undersöker också biodieselavgasernas toxicitetet i exponeringsstudier på människor.

 

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annette Krais är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren