Foto av Annica Sjöström-Strand

Annica Sjöström-Strand

Docent, Universitetslektor, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min sjuksköterskeexamen var jag klar med 1973 specialistutbildning intensivvård 1975, vårdlärarutbildning 1979 och disputerade 2011. Mitt avhandlingsarbete handlade om Kvinnors erfarenhet av hjärtinfarkt.

I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och för män över 45 år. Tidigare forskning har baserats i huvudsak på män varvid forskning på kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar har försummats. Det övergripande syftet min avhandling var att beskriva och undersöka kvinnors erfarenhet av att drabbas av en hjärtinfarkt samt en uppföljningsstudie av hur kvinnor upplever sin vardag efter fem år och hur uppföljningen fungerar inom primärvården.

Jag har också varit bihandledare för en doktorand som gör sitt doktorandprojekt om hjärtinfarkt hos yngre personer och socialt stöd.  Jag undervisar på grund och avancerad nivå samt handleder och examinerar uppsatser på kandidat, magister och masternivå.

Klinisk erfarenhet

Jag har arbetet på olika intensivvårdsavdelningar för vuxna och inom neonatal intensivvård och nu inom barnintensivvård parallellt med att jag undervisar.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Omvårdnad
  • Barn
  • Hjärtinfarkt
  • Intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annica Sjöström-Strand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren