Inget foto av Annika Björkdahl

Annika Björkdahl

Professor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 • Minnespolitik och kulturarv
 • Fredsbyggande, övergångsrättvisa och gender
 • Sårbara städer och urbant fredsbyggande
 • Post-konfliktuella samhällen och statsbyggnad

Pågående forskning

Annika Björkdahl bedriver forskning inom fyra projekt: Troubling Testimonies: Women's Narratives of War (VR 2020–2023), Vulnerable Cities(FORMAS 2016–2020), The Politics of Memory (Riksbankens Jubileumsfond, 2016–2019) samt Cultural Heritage of Conflict: Peacebuilding and the Politics of Memory (Vetenskapsrådet, 2016–2019). Bland hennes publikationer finns monografin Peacebuilding and Spatial Transformation. Peace, Space and Place (2017Routledge), samt antologierna Spatialising Peace and Conflict: Mapping the Production of Place, Sites and Scales of Violence (2016 Palgrave), Peacebuilding and Friction: Global and Local Encounters in Post- Conflict Societies (2016 Routledge), Divided Cities–Governing Contested issues (2015 Nordic Academic Press), Importing EU norms? Conceptual Framework and Empirical Cases (2015 Springer), Rethinking Peacebuilding: The Quest for Just Peace in the Middle East and the Western Balkans (2013 Routledge), och temanumren "Space for Peace, Journal of Intervention and Statebuilding" (2022) 16(5) och ”Precarious peacebuilding: Friction in Global-Local  Encounters”, Peacebuilding 1(3). Björkdahl har också publicerat i internationella tidskrifter såsom Political Geography,Peace and Change, Human Rights ReviewJournal of European Public PolicyInternational Peacekeeping, Security  Dialogue och MillenniumAnnika Björkdahl är chefredaktör för den internationella tidskriften Cooperation and Conflict (Sage) (2013–).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap

Fria nyckelord

 • Peace and Conflict Studies
 • gender politics
 • urban
 • memory politics
 • International Relations