Foto av Annika Elwert

Annika Elwert

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktor i ekonomisk historia sedan 2018. Tidigare forsknings- och undervisningserfarenhet inom sociologi och demografi samt arbetslivserfarenhet utanför akademin.

Främsta forskningsområden

 • Migrationsforsking
 • Demografi
 • Utbildningsfrågor

Pågående forskning

Mitt forskningsintresse ligger mellan sociologi och demografi. Jag är intresserad av frågor om invandring och integration, parbildning, social stratifiering samt effekterna av olika utbildningsinsatser. I min forskning tillämpar jag kvantitativa forskningsmetoder på olika individdata, mest registerdata. Jag är affilierad till Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet.

Expertområden för press/media

 • Blandäktenskap
 • Förskola i ett historiskt perspektiv

Undervisning

Sociologisk teori samt kvantitativa metoder. Jag har undervisat i olika ämnen, så som sociologi och demografi, på alla undervisningsnivåer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia
 • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Elwert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren