Foto av Annika Fredén

Annika Fredén

Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar främst kring dagsaktuella händelser såsom politiska val och beslutsfattande, som undersöks med kvantitativa metoder, främst experiment och statistisk dataanalys. På senare tid har jag även studerat beslutsfattande i myndigheter.

Jag är projektledare i ett stort projekt finansierat av Wallenbergsstiftelserna (wasp-hs) i samarbete med Chalmers (till och med 2025), där vi undersöker hur olika metoder som bygger på artificiell intelligens kan användas och utvecklas för statsvetenskapliga frågeställningar. Jag håller även på att avsluta ett projekt i samarbete med Psykologiska institutionen, Lunds universitet, där vi använder textbaserade metoder för att undersöka väljarbeteende på ett nytt sätt.

Undervisning

Min undervisning är inriktad på handledning, metod och politiskt beteende.

Introduktion

Jag är docent i statsvetenskap och har erfarenhet av projektledning och undervisning på alla nivåer. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Nyckelord

  • Politiskt beteende
  • Artificiell intelligens
  • Experiment

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Fredén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren