Foto av Annika Fredén

Annika Fredén

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Min forskning undersöker händelser i tiden såsom politiska val och beslutsfattande med kvantitativa metoder, främst experiment och statistisk dataanalys. Jag studerar även beslutsfattande i myndigheter.

Jag är projektledare för ett projekt om AI som metod i samhällsvetenskap i samarbete med Chalmers, finansierat av Wallenbergsstiftelserna (wasp-hs). Vi undersöker hur olika metoder som bygger på artificiell intelligens kan användas och utvecklas för statsvetenskapliga frågeställningar med fokus på politiskt beteende.

Undervisning

Min undervisning är inriktad på handledning, metod och politiskt beteende.

Introduktion

Jag är docent i statsvetenskap och har erfarenhet av projektledning och undervisning på alla nivåer. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • Politiskt beteende
  • Artificiell intelligens
  • Experiment

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Fredén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren