Annika Jögi

Läkare, Knuten till universitetet, Docent, Fil. Mag., Med. Mag.

Personlig profil

Forskning

I år diagnosticeras drygt 9000 fall av bröstcancer i Sverige. Majoriteten uttrycker östrogenreceptor och behandlas hormonellt i kombination med kirurgi. Resistens mot hormonell behandling är vanligt och ett betydande kliniskt problem. Spridd bröstcancer utvecklar i princip alltid resistens mot hormonellbehandling. Både metastasering och behandlingsresistens har kopplats till förekomst av cancerceller med stamcellsfenotyp. Tumörers mikromiljö är förändrad jämfört med frisk vävnad. På grund av tumörens tillväxt och dåliga cirkulation uppstår syrebrist. Tumörer med uttalad syrebrist svarar sämre på behandling och ger oftare metastaser.

Genom att studera mekanismerna för hur syrebrist i tumören leder till behandlingsresistens och metastasering vill vi bidra till bättre och mer individualiserad cancerbehandling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Cellbiologi
 • Medicinska grundvetenskaper
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • Cancer
 • Cancer and Oncology
 • tumor biology
 • Tumor microenvironment
 • Tumor models

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Jögi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Hur sprids cancer?

  Annika Jögi (föreläsare)

  2014 apr. 10

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten