Foto av Annika Mårtensson

Annika Mårtensson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Mårtensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry