Foto av Annika Mårtensson

Annika Mårtensson

Knuten till universitetet

6 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Annika Mårtensson med nedanstående personer: