Foto av Annika Malmborg Kisch

Annika Malmborg Kisch

Timlärare, Docent, Sjuksköterska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

  • Hälsovetenskaper
  • Stamcellstransplantationer, Omvårdnad, Stamcellsdonation
  • Organtransplantation, Omvårdnad, Organdonation

Forskning:

Min forskning är inriktad mot följande:

Stamcellstransplantation med särskilt fokus på symtomhantering och välbefinnande samt behov av stöd för patienter, närstående och donatorer

Organtransplantation med särskilt fokus på self-management, symtom, lärande och livskvalitet

Vårdande i högteknologiska vårdmiljöer

Omvårdnadsprocess och patientsäkerhet

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Malmborg Kisch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren