Foto av Annika Nilsson

Annika Nilsson

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Annika är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten i Lund. Hon arbetar som forskare och lärare inom miljörätt. En del av forskningen är inriktad på reglering för kemikaliesäkerhet, främst i EU- och nationellt perspektiv. För närvarande fokuserar Annika särskilt på kemikaliesäkerhet i förhållande till nanomaterial. Försiktighetsprincipen i rätten utgör ett närliggande forskningsområde. Övriga forskningsinriktningar är bl.a. rättsliga och miljörättsliga principer, Access to Justice och hållbart byggande.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler