Foto av Annika Nyman

Annika Nyman

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Annika Nyman är dramatiker som författat ett antal verk sceniska verk och ljudeverk. Hennes verk har satts upp bland annat på Göteborgs Stadsteater och Månteatern i Lund, och av frigrupper som teater mutation (Malmö), Teatr Weimar (Malmö) och K.Polyfon (Stockholm). Senast var hon aktuell med i ett hus vid skogens slut på Turteatern (Stockholm).

Verksam som adjunkt på Teaterhögskolan i Malmö, där hon är utbildningsledare för dramatikerutbildningen. Som lärare är hon framaförallt verksam som handledare för studenternas konstnärliga arbete, men även i teori-undervisning, akademiskt skrivande och analys av dramatiska verk.

 

Disputerade vid Teaterhögskolan i Malmö 2023 med avhandlingen Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska. I denna diskuterades framförallt en konflikt i det dramatiska skrivandes grundläggande premisser och de litterära utsvävningar som den skrivande aktiviteten inbjuder till. Tesen är att olika slags narrativitet – olika sätt att berätta – frambringar olika slags text. Genom att skriva två verk – Sysslolösa unga män med tillgång till vapen och Jag är Jago – görs slitningen produktiv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Fria nyckelord

  • dramatiskt skrivande
  • dramatic research

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Nyman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren