Personlig profil

Forskning

My main research area is in user oriented packaging innovation and packaging development for a sustainable society. I have studied how the process of transformation from product and production orientation to user orientation can be achieved in product and service development & innovation. This research has a special focus on food and packaging supply chains, and is carried out in close collaboration with the related industry.

I write about these topics in different channels and here you can read (in Swedish) my thoughts on the role of  packaging in Zero waste retail stores or on visualizing the value of innovative packaging 

I am the coordinator of a research project funded by the Bo Rydin Foundation on value added integrated product and packaging development.

Packaging Logistics is involved in the Excellence Center of Retail research at Lund University (http://www.handel.lu.se/ ), where I am part of the management team.  

I have coordinated the research project The Sustainable Packaging System, funded by Formas in the Hållbar Butik" (Sustainable Retail) programme. The aim was to develop models and case examples of new packaging systems for sustainable retail and thereby for a more sustainable society.

I participated as a researcher in the multidisciplinary project, Den (o)hållbara förpackningen, financed by Riksbankens Jubileumsfond and Vetenskapsrådet (Swedish Research Council). The result of the project is published in a book (Swedish) 

I supervise Master thesis and PhD students in the areas of packaging innovation, packaging technology and packaging logistics.

Forskning

My main research area is in user oriented packaging innovation and packaging development for a sustainable society. I have studied how the process of transformation from product and production orientation to user orientation can be achieved in product and service development & innovation. This research has a special focus on food and packaging supply chains, and is carried out in close collaboration with the related industry.

I write about these topics in different channels and here you can read (in Swedish) my thoughts on the role of  packaging in Zero waste retail stores or on visualizing the value of innovative packaging 

I am the coordinator of a research project funded by the Bo Rydin Foundation on value added integrated product and packaging development.

Packaging Logistics is involved in the Excellence Center of Retail research at Lund University (http://www.handel.lu.se/ ), where I am part of the management team.  

I have coordinated the research project The Sustainable Packaging System, funded by Formas in the Hållbar Butik" (Sustainable Retail) programme. The aim was to develop models and case examples of new packaging systems for sustainable retail and thereby for a more sustainable society.

I participated as a researcher in the multidisciplinary project, Den (o)hållbara förpackningen, financed by Riksbankens Jubileumsfond and Vetenskapsrådet (Swedish Research Council). The result of the project is published in a book (Swedish) 

I supervise Master thesis and PhD students in the areas of packaging innovation, packaging technology and packaging logistics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren