Personlig profil

Forskning

Annika Pissin is a researcher at the Center for East and South-East Asian Studies since 2010. She studied classical and modern Chinese as well as Anthropology in Heidelberg, Tainan and Leiden and attained a doctoral degree from Leiden University. Applying historical anthropological methods, her dissertation describes how children lived and were dealt with in medieval China (500-1000 CE). At Lund University her research shifted to contemporary China (she conducts only some research about imperial China now), but she still focuses on children and childhood in China as well as in a global and historical comparative perspective. Since 2013 she is member of the research group “Digital China”. From 2014 to 2015 she was also a member of the Pufendorf research cluster “Sustainable Welfare”.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Annika Pissin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler