Personlig profil

Forskning

  • Contemporary Political Theory
  • History of Political Thought
  • Democracy, past and present

My research is primarily in democratic theory. I am interested in how to legitimately respond to far-right parties and study populism and militant democracy in this respect. I also examine how to make representation more equal, for example through compulsory voting and the use of sortition. Other interests include the conceptual history of voting rights, parliamentarism and rhetoric. My material comes from ancient democracy, 19th and 20th century political thought and contemporary political theory, but also from empirical case-studies.

Undervisning

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anthoula Malkopoulou är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren