Foto av Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Socialpolitik
  • Politisk sociologi
  • Arbetsliv och globala förändringar

Aktuell forskning och undervisning

  • Konflikter i skolan
    Hot och våld på arbetsplatsen
    Organisationsteori och den offentliga sektorn

Mitt sociologiska intresse är hur vi försöker styra social förändring och varför och med vilka konsekvenser vi lyckas eller misslyckas. Jag disputerade vid University of California, Santa Barbara och var biträdande professor vid New York University. Mitt empiriska arbete omfattar bland annat studier av intagning på mentalsjukhus, rehabilitering för arbete, konflikter i skolan, hot och våld på jobbet, insiderhandel och utestängning från arbetsmarknaden.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Antoinette Hetzler är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler