Foto av Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

 • Socialpolitik
 • Politisk sociologi
 • Arbetsliv och globala förändringar

Aktuell forskning och undervisning

 • Konflikter i skolan
  Hot och våld på arbetsplatsen
  Organisationsteori och den offentliga sektorn

Mitt sociologiska intresse är hur vi försöker styra social förändring och varför och med vilka konsekvenser vi lyckas eller misslyckas. Jag disputerade vid University of California, Santa Barbara och var biträdande professor vid New York University. Mitt empiriska arbete omfattar bland annat studier av intagning på mentalsjukhus, rehabilitering för arbete, konflikter i skolan, hot och våld på jobbet, insiderhandel och utestängning från arbetsmarknaden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Antoinette Hetzler är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler