Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

  • Studierektor för grundutbildningen och ställföreträdande prefekt vid institutionen för reglerteknik (2019–2022)
  • Biträdande och ställföreträdande prefekt vid institutionen för reglerteknik (2018)
  • Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för reglerteknik (2015–2017)
  • Biträdande och ställföreträdande prefekt vid institutionen för reglerteknik (2012)
  • Programledare för Kinainriktningen vid LTH (2008–2012)

Forskning

Undervisning

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur