Foto av Anton Hansson

Anton Hansson

Forskningsingenjör

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Utanför Haväng i Hanöbukten bereder ett undervattenslandskap av rotfasta träd, gyttjebankar och arkeologiska artefakter ut sig, som vittnar om att Östersjöns vattennivå en gång varit betydligt lägre än den är idag. I mitt doktorandprojekt undersöker jag området med en rad olika metoder för att få en bättre förståelse för Östersjöns utveckling och dynamik under tidigholocen tid (cirka 12000 – 8000 år sedan) samt att skapa en miljö- och klimatrekonstruktion av det forna landskapet.

Vi dyker kontinuerligt i området för att undersöka platsen och plocka upp trädstammar för dendrokronologisk analys, som kan visa på trädens ålder och levnadsförhållanden. Borrkärnor från havsbottnen analyseras och dateras och ligger tillsammas med högupplöst batymetridata till grund för tolkningar av landskapsutvecklingen i området. Projektet sker i nära samarbete med arkeologer från Lunds universitet för att sätta sig in i hur människan nyttjade denna rika kuststräcka och hur de anpassade sig till de ständiga landskaps- och vattennivåförändringar som skedde under tidigholocen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anton Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren