Foto av Anton Nilsson

Anton Nilsson

Docent i epidemiologisk metodik, Statistiker

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring metodutveckling och tillämpningar inom epidemiologi, medicinsk statistik och hälsoekonomi. Jag har i ett flertal artiklar studerat sambanden mellan hälsostatus, hälsobeteenden, sjukvårdsutnyttjande och socioekonimisk status. Min forskning har ett starkt fokus på kausal inferens, bland annat med kvasiexperimentella metoder. Jag studerar också hur selektionsproblem och effektheterogenitet kan hanteras i kohortstudier. Jag undervisar i statistik för doktorander på Medicinska Fakulteten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anton Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren