Foto av Anton Nilsson

Anton Nilsson

Docent i epidemiologisk metodik, Statistiker

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring metodutveckling och tillämpningar inom epidemiologi, medicinsk statistik och hälsoekonomi. Jag har i ett flertal artiklar studerat sambanden mellan hälsostatus, hälsobeteenden, sjukvårdsutnyttjande och socioekonimisk status. Min forskning har ett starkt fokus på kausal inferens, bland annat med kvasiexperimentella metoder. Jag studerar också hur selektionsproblem och effektheterogenitet kan hanteras i kohortstudier. Jag undervisar i statistik för doktorander på Medicinska Fakulteten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anton Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren