Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur man behandlar och följer upp HIV-patienter i låginkomstländer där tillgången till diagnostiska hjälpmedel som vi i de rikare delarna av världen tar för givet är mycket begränsad.

Jag driver ett projekt som undersöker förekomsten av rifamipicinresistens bland S.aureus hos individer som behandlas för latent tuberkulos i Skåne.

Jag medverkar i Swecrit Covid-19 där vi undersöker utfall på kort och lång sikt bland individer med covid-19 som vårdats inom intensivvården under 2020-2021.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anton Reepalu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren