Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

Jag doktorerar i ekonomisk historia om levnadsstandard över livscykeln generellt och pensionering i synnerhet med ett fokus på perioden före välfärdsstaten. Jag är framför allt intresserad av hur individer och hushåll förhöll sig till livcykelrelaterade problem samt de institutioner som stödjer individen genom perioder av svårigheter speciellt fallande arbetsförmåga för äldre.  Även ojämlik levnadsstandard är en fråga som intresserat mig, något även min forskning kring livscykelinkomster samt pensionering berör.

Undervisning

EKHT34: Research in Economic History: Archives, Primary Sources, Dataset

EOSE01: The Rise of Europe and the Atlantic Economy, ca. 1000-1890

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anton Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler