Personlig profil

Forskning

Antonio Franco received his B.S. degree in Electrical Engineering in 2006 from the Roma Tre University in Rome. He received the M.S. degree in Electrical Engineering from the same university in 2009. He worked for Vector SrL as a programmer analyst from 2009 to 2012. He is currently a PhD student at the Department of Electrical and Information Technology in Lund University. His current research revolves around techniques to improve the performances of the IEEE 802.11 MAC layer.

Forskning

My current research revolves around improving the existing IEEE 802.11 standard at the MAC level.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Antonio Franco är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren