Ardavan Khoshnood

Docent, Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Medicin

Jag är Docent i akutsjukvård vid Lunds Universitet. Jag är även specialist i akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Jag har också doktorsexamen i medicinska vetenskaper, klinisk medicin, akutsjukvård. Mellan 2018 - 2020 var jag Post Dok vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds Universitet. För närvarande är jag även senior redaktör för tidskriften BMC Emergnecy Meidicine, akademisk redaktör för tidskriften Medicine samt redaktionsmedlem för tidskriften European Journal of Emergency Medicine.

Fokus för min forskning inom medicin är följande:

 • Prehospitalt sjukvård
 • Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt
 • Trauma
 • Trauma pga. våldsbrott 
 • Brottslighet, psykaitrisk ohälsa och invandring

Kriminologi

Från Malmö universitet har jag en examen i kriminologi. Jag är gästföreläsare vid det internationella masterprogrammet i Kriminologi vid Malmö Universitet. Mitt forskningsfokus inom kriminologi är följande:

 • Våldsbrott
 • Gängkriminalitet
 • Gärningsmannaprofilering
 • Kriminalunderrättelse

Underrättelseanalys och Statsvetenskap

Jag har också en examen i Underrättelseanalys från Lunds universitet, och en examen i Statsvetenskap från Malmö Universitet. För närvarande är jag forskare vid Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Jag är även redaktionsmedlem för tidskriften Global Security and Intelligence Studies.

Mitt forskningsfokus inom dessa två discipliner är följande:

 • Underrättelseanalys och underrättelsemisstag
 • Spionage och kontra-spionage
 • Irans utrikespolitik
 • Islamiska revolutionsgardet 
 • Irans underrättelseministerium

Nyckelord

 • Kriminologi
 • Akut koronart syndrom
 • Underrättelseanalys
 • Kriminalunderrättelse
 • Akutsjukvård
 • Trauma
 • Skjutvapenrelaterad våld
 • Statsvetenskap
 • Säkerhetsstudier
 • Terrorism
 • Shahen av Iran

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ardavan Khoshnood är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren