Ardavan Khoshnood

Universitetslektor, överläkare, specialistläkare, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Medicin

Jag innehar befattningen som docent och universitetslektor i akutsjukvård vid Lunds Universitet och är också överläkare inom akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus. Min akademiska bakgrund omfattar en doktorsexamen i medicinska vetenskaper med inriktning mot klinisk medicin, akutsjukvård. Under perioden 2018-2021 bedrev jag min postdoktoral forskning vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds Universitet. För närvarande innehar jag också en roll som senior redaktör för tidskriften BMC Emergency Medicine och är medlem i redaktionsrådet för European Journal of Emergency Medicine. Tidigare, under åren 2020-2022, var jag akademisk redaktör för tidskriften Medicine.

Mitt forskningsfokus inom medicin omfattar följande områden:

 • Prehospital sjukvård
 • Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt
 • Trauma
 • Trauma relaterat till våldsbrott
 • Brottslighet, psykisk ohälsa och invandring

Kriminologi

Jag har en avancerad examen inom kriminologi från Malmö universitet och har för närvarande en roll som gästföreläsare vid det internationella masterprogrammet i kriminologi samt polisutbildningen, båda vid Malmö universitet. Dessutom är jag medlem i redaktionsrådet för tidskriften Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling.

Mina forskningsintressen inom kriminologi omfattar följande områden:

 • Våldsbrott
 • Gängkriminalitet
 • Gärningsmannaprofilering
 • Kriminalunderrättelse

Statsvetenskap och underrättelseanalys

Jag har en examen i underrättelseanalys från Lunds universitet och en avancerad examen i statsvetenskap från Malmö universitet. Dessutom är jag medlem i redaktionsrådet för tidskriften Global Security and Intelligence Studies. Mellan åren 2020 och 2023 var jag forskare vid Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

Mina forskningsintressen inom statsvetenskap och underrättelseanalys omfattar följande områden:

 • Underrättelseanalys och misslyckanden inom underrättelsetjänsten
 • Spionage och kontraspionage
 • Utrikesunderrättelse
 • Irans utrikespolitik
 • Islamiska revolutionsgardet
 • Irans underrättelseministerium

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Rättsmedicin
 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap
 • Globaliseringsstudier
 • Sociologi

Fria nyckelord

 • Kriminologi
 • Underrättelseanalys
 • Kriminalunderrättelse
 • Gärningsmannaprofilering
 • Akutsjukvård
 • Trauma
 • Skjutvapenrelaterad våld
 • Statsvetenskap
 • Nationell Säkerhet
 • Säkerhetsstudier
 • Terrorism
 • Islamiska revolutionsgardet
 • Spionage
 • Kontraspionage
 • Islamiska republiken Irans Underrättelseministerium

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ardavan Khoshnood är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren