Ardavan Khoshnood

Universitetslektor, överläkare, specialistläkare, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Medicin

Jag är docent och universitetslektor i akutsjukvård vid Lunds Universitet. Jag är även överläkare i akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus. Jag har också doktorsexamen i medicinska vetenskaper, klinisk medicin, akutsjukvård. Mellan 2018 - 2021 var jag Post Dok vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds Universitet. För närvarande är jag även senior redaktör för tidskriften BMC Emergency Medicine samt redaktionsmedlem för tidskriften European Journal of Emergency Medicine. Tidigare, mellan åren 2020 och 2022, var jag akademisk redaktör för tidskriften Medicine.

Fokus för min forskning inom medicin är

 • Prehospitalt sjukvård
 • Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt
 • Trauma
 • Trauma pga. våldsbrott 
 • Brottslighet, psykisk ohälsa och invandring

Kriminologi

Från Malmö universitet har jag en examen i kriminologi. Jag är gästföreläsare vid det internationella masterprogrammet i Kriminologi vid Malmö Universitet. Jag föreläser även på polisprogrammet vid Malmö Universitet. Jag är även redaktionsmedlem för den vetenskapliga tidskriften Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling.

Mitt forskningsfokus inom kriminologi är

 • Våldsbrott
 • Gängkriminalitet
 • Gärningsmannaprofilering
 • Kriminalunderrättelse

Underrättelseanalys och Statsvetenskap

Jag har  en examen i Underrättelseanalys från Lunds universitet, och en examen i Statsvetenskap från Malmö Universitet.  Jag är även redaktionsmedlem för tidskriften Global Security and Intelligence Studies. Mellan åren 2020 och 2023 var jag forskare vid Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

Mitt forskningsfokus inom dessa två discipliner är

 • Underrättelseanalys och underrättelsemisstag
 • Spionage och kontra-spionage
 • Utrikesunderrättelse
 • Irans utrikespolitik
 • Islamiska revolutionsgardet 
 • Irans underrättelseministerium

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Rättsmedicin
 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap
 • Globaliseringsstudier
 • Sociologi

Nyckelord

 • Kriminologi
 • Underrättelseanalys
 • Kriminalunderrättelse
 • Gärningsmannaprofilering
 • Akutsjukvård
 • Trauma
 • Skjutvapenrelaterad våld
 • Statsvetenskap
 • Nationell Säkerhet
 • Säkerhetsstudier
 • Terrorism
 • Islamiska revolutionsgardet
 • Spionage
 • Kontraspionage
 • Islamiska republiken Irans Underrättelseministerium

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ardavan Khoshnood är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren