Personlig profil

Forskning

I am a postdoctoral researcher at the Applied Gerontology research group. Drawing on my interdisciplinary research background in Human-Computer Interaction and Gerontology, I explore the role of digital technologies as facilitators of citizenship in later life. I use participatory action research to collaborate with older adults on shaping age-inclusive citizen dialogue and innovating activist practices in later life. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Arlind Reuter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren